Drevet av nysgjerrighet

Drevet av nysgjerrighet

6. oktober 2015

0 kommentarer

Reportaasit | Reportasjer, Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  I 20 år har Liisa Koivulehto drevet Ruijan Kaiku, ifølge henne på grunn av nysgjerrighet. Og fordi hun ville ha en interessant jobb hvor det også var nyttig å kunne finsk.  – Se, her er den aller første lederen jeg skrev på kvensk! Jeg kan huske at det var… Les mer ›

En million ekstra til kvensk språk og kultur

7. oktober 2015

0 kommentarer

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen kvensk språk og kultur med 1 million kroner i budsjettet for 2016. –Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å videreføre arbeidet med revitalisering av kvensk språk. Kvensk språk er i dag i en svært utsatt posisjon og det blir flere steder gjort et godt arbeid… Les mer ›

Tilbakeblikk med Tore Figenschau

Tilbakeblikk med Tore Figenschau

6. oktober 2015

0 kommentarer

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  – Jeg tror nok trøkket fra Ruijan Kaiku kan ha fungert som en pådriver i språksaken, sier Tore Figenschau.  Det var tilfeldigheter som førte til at Tore Figenschau kom inn i Ruijan Kaiku. Han satt i bilen sin på vei hjem etter å ha sagt opp jobben sin på… Les mer ›

– Iso merkitys

– Iso merkitys

6. oktober 2015

0 kommentarer

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Ensimäisessä aviisissa oli artikkeli siitä ette Ruija aikkoi ratifiseerata Europan minoriteettisopimuksen ja se oli tarvet löyttäät oma departtementti kväänitten assiile.Egil Sundelin oli Ruijan kveeniliiton varapuhheenjohtaaja ja häntä intervjuuathiin. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no Kvensakene skulle få en egen adresse i statsadministrasjonen. Kvensakene skulle flyttes fra Kulturdepartementet til samisk avdeling i Kommunaldepartementet.  Egil… Les mer ›

Ruijan Kaiku – på tvers av grenser

Ruijan Kaiku – på tvers av grenser

6. oktober 2015

0 kommentarer

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

  20 år er ingen høy alder, selv ikkje i medieverdenen der aviser kommer og går. Men den er den lengstlevde av de aviser i Norge som særlig har formidlet kvensk og finsk stoff. Skrevet av Einar Niemi Avisa er nemlig en del av en særegen norsk avishistorie som går… Les mer ›

Klaarit 20 seuraavaa vuotta varten – Klar for 20 nye år!

Klaarit 20 seuraavaa vuotta varten – Klar for 20 nye år!

5. oktober 2015

0 kommentarer

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ruijan Kaiku oon kirjoittannu kainulaisten ja ruijansuomalaisten assiista 20 vuođen aijan. Met olema ylppeet siitä ette olema auttanheet kainun kieltäki etheenpäin.  Aviisin sivuila näkkyy mistä oon iloittu ja mistä itketty ja mitä voittoi ja pettymyksii oon koettu. Ja erittäinki olema ylppeet siitä ette meilä kirjoitethaan kans kainun kielelä. Aviisin tekeminen… Les mer ›

Tildeling til språkprosjekt

Tildeling til språkprosjekt

30. september 2015

0 kommentarer

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

950.000 kroner er nå fordelt på kvenske språkprosjekt. Halti Kvenkultursenters prosjekt Kvensk språksatsing i Nord-Troms fikk 200.000 kroner, mens Universitetet i Tromsø og Kvensk institutt fikk 250.000 til oversetting av Kvensk grammatikk (Kainun kielen grammatikk) til norsk, da regjeringen fordelte språkmidler nylig. I tillegg fikk Kvensk institutt 500.000 til språkreirprosjektet.… Les mer ›

Mentorihomma oon lisäny intressii – Ser fram til å møte mentorene

Mentorihomma oon lisäny intressii – Ser fram til å møte mentorene

30. september 2015

0 kommentarer

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Kvenskstudentene ved Universitetet i Tromsø har hatt første samling. Åtte personer har valgt å studere kvensk dette semesteret. Vi snakka med noen av dem. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no Aud Nora Hansen fra Ramfjord i Tromsø har forsket på slekta si flere år og fått stor kunnskap om sitt opphav, hele 12… Les mer ›

– Dette er perfekt!

– Dette er perfekt!

29. september 2015

0 kommentarer

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Vadsø kommune skal nå ha gått inn i forhandlinger med NRK om det som kan bli kvenmuseets nye lokaler. Det var tydelig stor stas for de museumsansatte å få se det som sannsynligvis snart blir deres nye arbeidsplass, da de deltok på befaringsrundene sammen med departementet og kulturrådet 3. september.… Les mer ›

Sametingsliste positiv til kvensk urfolksutredning

Sametingsliste positiv til kvensk urfolksutredning

24. september 2015

0 kommentarer

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  Nordkalottfolket mener at en bør få utredet om også kvener faller inn under urfolksdefinisjonen. Sametingslista Nordkalottfolket har lagt inn i sitt forslag til Sametingets sak «35/15 Sametingsmelding om Solidaritet og Internasjonalt arbeid» at de er positive til å utrede om kvener også skal få urfolkstatus. –Urfolk er innført som… Les mer ›