Articles by: Lill Vivian Hansen

Ti år siden «Mål og meining»

Ti år siden «Mål og meining»

3. oktober 2017

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. Regjeringa lovte å arbeide for kvensk ukesavis. Nå er det snart 10 år siden Stortingsmelding nr. 35, 2007–2008: Mål og meining fra Kultur- og kirkedepartementet ble lagt fram. Under punkt 10.3.2.8 i meldinga står det: «Tiltak innanfor kultur- og mediesektoren: Det har elles vore arbeidt med å leggja til… Read More ›

Luminous Finland – Saana juhlavalaistaan • Synlig i tre land: Saana-fjellet får jubileumsbelysning

Luminous Finland – Saana juhlavalaistaan • Synlig i tre land: Saana-fjellet får jubileumsbelysning

3. oktober 2017

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Luminous Finland Saana 4. – 5.12.2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valotaidetapahtuma Kilpisjärvellä. Valotaiteilija Kari Kolan suunnittelemana ja toteuttamana Saanatunturi valaistaan kokonaisuudessaan. Luminous Suomi 100-valotaidekokonaisuus koostuu kuudesta eri puolilla Suomea toteutettavasta valotaideteoksesta Suomessa. Saanan valaisua vastaavaa massiivista ympäristövalotaideteosta ei ole toteutettu missään päin maailmaa. Teos näkyy kolmen valtakunnan alueella. Saanan valaisu… Read More ›

Penger til restaurering

Penger til restaurering

3. oktober 2017

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø. Finnmark fylkeskommune deler ut midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Private eiere kan være private personer, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd… Read More ›

– Viktig å heve statusen til det kvenske folket

– Viktig å heve statusen til det kvenske folket

3. oktober 2017

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Finnmark fylkeskommune har startet arbeidet med en handlingsplan for kvensk språk og kultur. Av Lill Vivian Hansen lill.hansen@altaposten.no – Finnmark fylkeskommune kan ikke være dårligere enn Troms fylkeskommune, fastslår fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik. 19. september ble handlingsplan for kvensk språk og kultur tatt opp som en meldingssak i fylkesutvalget i Finnmark.… Read More ›

Nyheter fra Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste

Nyheter fra Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste

2. oktober 2017

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

1. juni 2017 lanserte Finnmark fylkesbibliotek nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste, kvenskbibliotektjeneste.no, som skal informere om utgivelser på kvensk språk samt om utgivelser på alle språk om minoriteten kvener/norskfinner og deres historie og kultur. – Tjenesten skal dekke et mangfold av ny og eldre skjønnlitteratur og fag- og forskningslitteratur… Read More ›

– Kjempeflott å få oppleve dette

– Kjempeflott å få oppleve dette

2. oktober 2017

Kulttuurimuistoi, Uutissii | Uutisia | Nyheter:

STORSLAGNE KULISSER: Elva var datidens ferdselsåre opp Reisadalen. Denne dagen kom de underjordiske «manalaiset» med elvebåt ned elva og lokket publikum opp stien til Ovi Raishiin. Foto: Lill Vivian Hansen. . Kyläpeli – Landsbyspel 2017 i Reisa ble en stor suksess. «Mun kultani – mitt gull» lokket fram både latter… Read More ›

Leder: Politikere i utakt

Leder: Politikere i utakt

2. oktober 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

. Nå er stemmene etter årets valg talt opp og aner vi konturene av et protestvalg. Politikere i utakt med grasrota og sine velgere forsøker nå å finne ut hvor det hele gikk galt. Lederne sitter på utsatt plass under evalueringa. Norske Kveners forbund – Ruijan kveeniliitto hadde i tiden… Read More ›

– Farmen har vært rene ferieoppholdet

– Farmen har vært rene ferieoppholdet

1. oktober 2017

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

. Line Suomalainen fra Kirkenes er en av årets 14 farmendeltakere. Av Lill Vivian Hansen lill.hansen@altaposten.no 25. september gikk startskuddet for Farmen 2017 på TV2. Line er en av 14 deltakerne som utover høsten skal underholde norske TV-seere og konkurrere om å stå igjen som vinner av Farmen 2017. Deltakerne… Read More ›

Uussii miljöömyrkkyi tullee koko aijan

Uussii miljöömyrkkyi tullee koko aijan

30. september 2017

Tilbakeblikk, Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Knølhvalskulpturen står utenfor Polaria og Norsk Polarsinstitutt i Tromsø. Den er ca syv meter lang – litt større enn en nyfødt knølhval. Kroppen er fulle av maritim søppel: treverk, bildekk, plastkuler, og halen er laget av taubiter. KUVAT: LIISA KOIVULEHTO Ruijan äärimäiset rannat oon täynä plastikkiroskaa minkä ihmiset oon tuottanheet… Read More ›

Hvorfor er kvensk viktig i media?

Hvorfor er kvensk viktig i media?

29. september 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

Av og til hører man påstander om at et språks død er naturlig og nødvendig. Akkurat slik som i naturen, de svakeste bukker under og de sterkeste klarer seg. Men vi vet at språk dør ikke på grunn av tilfeldigheter eller av sin egen svakhet, men som et resultat av… Read More ›