Debattii | Keskustelua | Debatt

Vil ta utmarka tilbake

Vil ta utmarka tilbake

17. august 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

– De første årene vi var på Sametinget, kunne man knapt nok nevne ordet kven uten å bli møtt med øredøvende taushet, mens vi i 2016 fikk flertall for forslag om likeverdig behandling av samiske og kvenske kulturminner ved revidering av kulturminneloven, sier Toril Bakken Kåven, som er leder av… Read More ›

– Statskanalen har et ansvar

– Statskanalen har et ansvar

7. august 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

NRK har i en årrekke hatt Finsksendinga på NRK P2 i landets tre nordligste fylker, med beskjedne 12 minutters sendetid per uke. Den 11. januar 2017 ble imidlertid FM-nettet slukket i Nordland, og dermed er tilbudet kun gjeldende i to av landets 19 fylker – inntil videre – for den… Read More ›

Onkajärvi

Onkajärvi

23. juni 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

I Finnmark har vi i hvert fall to vatn som kalles Onkajärvi, det ene er i Sør-Varanger og det andre i Alta. Skrivemåten Onkajärvi (Sør-Varanger) er i 2008 vedtatt etter reglene i stedsnavnloven. Det samiske parallellnavnet på vatnet er Oaggunjávri, en skrivemåte som har status «godkjent og tilrådd» (se norgeskart.no).… Read More ›

Nytt ansikt for Kvenmonumentet/Innvandrermonumentet i Vadsø/Vesisaari?

Nytt ansikt for Kvenmonumentet/Innvandrermonumentet i Vadsø/Vesisaari?

22. juni 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

I diktet Kvenmonumentets ansikt/Kveenipatsaan kasvot uttrykker Anja Juvonen monumentets ansikt slik: «Og dette monumentets ansikt bærer frem fortidens minner- og gir håp for fremtiden» «Ja nämä kveenipatsaan kasvot kokoavat menneisyyden muistot- ja antavat toivoa tulevaisuuteen» (Juvonen 94) 18. juni 2017 er det 40 år siden Innvandrermonumentet/ Kvenmonumentet ble avduket. Det… Read More ›

«Det tause folket» – kaller de oss kvenene

14. mai 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin… Read More ›

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

8. februar 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

  . –  Ved å skille kvensk og finsk helt fra hverandre i opplærings­sammenheng vil en kunne gi en langt mer enhetlig opplæring enn det dagens læreplan legger til rette for, mener Odd Gaare, spesialrådgiver hos Fylkesutdanningssjefen i Troms. Han mener dette også vil kunne synliggjøre kvensk som minoritetsspråk og det særskilte behovet… Read More ›

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

19. oktober 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

I dette brevet til kulturkomiteen på Stortinget, ber Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto kulturkomiteen ta opp saken med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i forbindelse med budsjettbehandlingen.   Etter 20 års arbeid med å få egnede lokaler til museet, kjøpte Vadsø kommune i 2015 det gamle NRK-bygget, med støtte… Read More ›

NKFs tjæremilbønn til statsråden

NKFs tjæremilbønn til statsråden

19. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. Vi ber statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, same- og minoritetspolitisk ansvarlig, om å avklare følgende: Har den Europeiske Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale og regionale minoriteter ingen betydning når et svært gammelt kulturminne tilhørende en av de nasjonale minoritetene står i fare for å ødelegges? Mer… Read More ›

Frykt eller en relevant problemstilling?

4. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Seitikentäntie, Olmmáivákkebálggis og Halvkannesmauet: Lange gatenavn er vanskelige uansett språk. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no I Kåfjord skal man nå innføre ni samiske gatenavn, blant annet Olmmáivákkebálggis, Áhkkavággebálggis, Jonserkebálggis og Huortnasbálggis, og fire kvenske: Sisä-Nuoras, Pellikäntie, Seitikentäntie og Viikka. I debatten har det blitt pekt på at slike navn er lange og… Read More ›

– Skoleeier må være sitt ansvar bevisst!

– Skoleeier må være sitt ansvar bevisst!

6. januar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Av Pål Vegard Eriksen, Daglig leder Halti kvenkultursenter I høst kunne Northern research institute (Norut) presentere rapporten «Kartlegging av frafall fra finsk som andrespråk». Denne ble utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet med utgangspunkt i en negativ elevtallsutvikling i det nevnte faget. De siste ti årene er elevtallet nesten halvert, derfor… Read More ›