Debattii | Keskustelua | Debatt

Onkajärvi

Onkajärvi

23. juni 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

I Finnmark har vi i hvert fall to vatn som kalles Onkajärvi, det ene er i Sør-Varanger og det andre i Alta. Skrivemåten Onkajärvi (Sør-Varanger) er i 2008 vedtatt etter reglene i stedsnavnloven. Det samiske parallellnavnet på vatnet er Oaggunjávri, en skrivemåte som har status «godkjent og tilrådd» (se norgeskart.no).… Read More ›

Nytt ansikt for Kvenmonumentet/Innvandrermonumentet i Vadsø/Vesisaari?

Nytt ansikt for Kvenmonumentet/Innvandrermonumentet i Vadsø/Vesisaari?

22. juni 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

I diktet Kvenmonumentets ansikt/Kveenipatsaan kasvot uttrykker Anja Juvonen monumentets ansikt slik: «Og dette monumentets ansikt bærer frem fortidens minner- og gir håp for fremtiden» «Ja nämä kveenipatsaan kasvot kokoavat menneisyyden muistot- ja antavat toivoa tulevaisuuteen» (Juvonen 94) 18. juni 2017 er det 40 år siden Innvandrermonumentet/ Kvenmonumentet ble avduket. Det… Read More ›

«Det tause folket» – kaller de oss kvenene

14. mai 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin… Read More ›

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

8. februar 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

  . –  Ved å skille kvensk og finsk helt fra hverandre i opplærings­sammenheng vil en kunne gi en langt mer enhetlig opplæring enn det dagens læreplan legger til rette for, mener Odd Gaare, spesialrådgiver hos Fylkesutdanningssjefen i Troms. Han mener dette også vil kunne synliggjøre kvensk som minoritetsspråk og det særskilte behovet… Read More ›

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

19. oktober 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

I dette brevet til kulturkomiteen på Stortinget, ber Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto kulturkomiteen ta opp saken med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i forbindelse med budsjettbehandlingen.   Etter 20 års arbeid med å få egnede lokaler til museet, kjøpte Vadsø kommune i 2015 det gamle NRK-bygget, med støtte… Read More ›

NKFs tjæremilbønn til statsråden

NKFs tjæremilbønn til statsråden

19. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. Vi ber statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, same- og minoritetspolitisk ansvarlig, om å avklare følgende: Har den Europeiske Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale og regionale minoriteter ingen betydning når et svært gammelt kulturminne tilhørende en av de nasjonale minoritetene står i fare for å ødelegges? Mer… Read More ›

Frykt eller en relevant problemstilling?

4. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Seitikentäntie, Olmmáivákkebálggis og Halvkannesmauet: Lange gatenavn er vanskelige uansett språk. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no I Kåfjord skal man nå innføre ni samiske gatenavn, blant annet Olmmáivákkebálggis, Áhkkavággebálggis, Jonserkebálggis og Huortnasbálggis, og fire kvenske: Sisä-Nuoras, Pellikäntie, Seitikentäntie og Viikka. I debatten har det blitt pekt på at slike navn er lange og… Read More ›

– Skoleeier må være sitt ansvar bevisst!

– Skoleeier må være sitt ansvar bevisst!

6. januar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Av Pål Vegard Eriksen, Daglig leder Halti kvenkultursenter I høst kunne Northern research institute (Norut) presentere rapporten «Kartlegging av frafall fra finsk som andrespråk». Denne ble utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet med utgangspunkt i en negativ elevtallsutvikling i det nevnte faget. De siste ti årene er elevtallet nesten halvert, derfor… Read More ›

– Er det helt greit at et av de eldste kvenske kulturminnene blir ødelagt uten at kvenene blir konsultert eller hørt?

– Er det helt greit at et av de eldste kvenske kulturminnene blir ødelagt uten at kvenene blir konsultert eller hørt?

18. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

15. desember mottok Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto brev fra Olje- og Energidepartementet (OED) i klagesaken rundt tjæremila i Alta, som Statnett vil ødelegge til sommeren. Vedtak om ødeleggelse er gjort av NVE etter en lengre konsesjonsbehandling, først med ett vedtak 2. mai 2012 og ett 30.juni 2015. I… Read More ›

Tavarat saađhaan ihmiset puhumhaan

Tavarat saađhaan ihmiset puhumhaan

14. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Ihmiset tuođhaan esile kainulaista identiteettiä ja ommii kainulaissii juurii kainunkielisten kielitavaroitten avula. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no T-paittoi, lakkii, brodeerattui taului, plakaattii. Paikannimikylttii, raamatunlauseita, tärkkeitä sannoi. Kirjoi, filmii, viideoita, ceedeitä ja deeveedeitä. – Tämmöiset tavarat oon meile tärkkeet ko met kommuniseeraama muitten kanssa. Sanoma niitä kielitavaroiksi. Niitten avula saatama vahvistaat ommaa identiteettii… Read More ›