Debattii | Keskustelua | Debatt

– Er det helt greit at et av de eldste kvenske kulturminnene blir ødelagt uten at kvenene blir konsultert eller hørt?

– Er det helt greit at et av de eldste kvenske kulturminnene blir ødelagt uten at kvenene blir konsultert eller hørt?

18. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

15. desember mottok Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto brev fra Olje- og Energidepartementet (OED) i klagesaken rundt tjæremila i Alta, som Statnett vil ødelegge til sommeren. Vedtak om ødeleggelse er gjort av NVE etter en lengre konsesjonsbehandling, først med ett vedtak 2. mai 2012 og ett 30.juni 2015. I… Read More ›

Tavarat saađhaan ihmiset puhumhaan

Tavarat saađhaan ihmiset puhumhaan

14. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Ihmiset tuođhaan esile kainulaista identiteettiä ja ommii kainulaissii juurii kainunkielisten kielitavaroitten avula. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no T-paittoi, lakkii, brodeerattui taului, plakaattii. Paikannimikylttii, raamatunlauseita, tärkkeitä sannoi. Kirjoi, filmii, viideoita, ceedeitä ja deeveedeitä. – Tämmöiset tavarat oon meile tärkkeet ko met kommuniseeraama muitten kanssa. Sanoma niitä kielitavaroiksi. Niitten avula saatama vahvistaat ommaa identiteettii… Read More ›

Tjæremilesaken i Alta: Askeladdens kamp mot trollet med ni hoder

Tjæremilesaken i Alta: Askeladdens kamp mot trollet med ni hoder

4. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

    Til iFinnmark tidligere i høst karakteriserte leder av Alta Kvenforening det som «på grensen til ondskapsfullt» at det gjennom Statnetts utbygging av kraftnettverket ødelegges et kvensk kulturminne som er datert til å være minst 300 år – og som anslås til å trolig være nærmere 400 år ut… Read More ›

– Mange hevder folket mitt ikke eksisterer

– Mange hevder folket mitt ikke eksisterer

16. oktober 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

«Er dere noen slags kvener!?»  skal ha blitt sagt i harnisk  i et komitemøte i regi av Sametinget nylig. Det har sjokkert mange, spesielt at slikt forekommer i en saklig debatt. Nordkalottfolket sa i sin pressemelding: «på en måte er det fint at denne type holdninger blir røyket ut, vi… Read More ›

«Stem på kvener»

«Stem på kvener»

14. september 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt:

I diktet «Stemmeseddel» oppfordrer dikteren Harald Sverdrup oss til å stemme på kvenene. Men også på samer, kvinner, skogen, Nordkapp, ballblom, vinden og grunnfjellet. Og mye mer. Vi syns diktet er passende på valgdagen.   STEMMESEDDEL Stem på havet, stem på vinden som styrer bølgene og former skyene, stem på… Read More ›

Regnestykket som ikke går opp

Regnestykket som ikke går opp

20. august 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt:

    Leserinnlegg fra Sølvi Vivian Johansen, Tverrpolitisk liste i Porsanger.     Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger viser at andelen eldre øker, nettopp derfor er det fra i dag av spesielt viktig å prioritere gode og varierte omsorgstjenester. De fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig, om nødvendig med… Read More ›

Lapsi ymmärtää!

Lapsi ymmärtää!

22. juni 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt:

  «Mie en ole ajatellu mitä kieltä se puhhuu, mie olen tyhä ymmärtänny mitä se sannoo.» («Jeg har ikke tenkt på hvilket språk hun snakker, jeg bare forstår hva hun sier.») Minun lapset oon syntynheet ja kasunheet täälä Ruijassa, ruijan ja suomen kielen keskelä. He oon nyt kaksikieliset raavhaat ihmiset.… Read More ›

Fortielse av kvenske kulturminner

4. desember 2014

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

I en artikkel i avisa Sagat datert fredag 5.oktober 2013 uttaler forsker Stine Barlindhaug fra forskningstjenester ved HSL-fakultetet på Universitetet i Tromsø følgende om kulturminnebevaring: ”En kombinasjon av informasjonsteknologi og eldre menneskers lokalkunnskap kan øke kunnskapen om fortidig landskapsbruk. Det viser forskning som Stine Barlindhaug fra Tromsø har gjort. Hun… Read More ›