Debattii | Keskustelua | Debatt

Regnestykket som ikke går opp

Regnestykket som ikke går opp

20. august 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt:

    Leserinnlegg fra Sølvi Vivian Johansen, Tverrpolitisk liste i Porsanger.     Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger viser at andelen eldre øker, nettopp derfor er det fra i dag av spesielt viktig å prioritere gode og varierte omsorgstjenester. De fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig, om nødvendig med… Read More ›

Lapsi ymmärtää!

Lapsi ymmärtää!

22. juni 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt:

  «Mie en ole ajatellu mitä kieltä se puhhuu, mie olen tyhä ymmärtänny mitä se sannoo.» («Jeg har ikke tenkt på hvilket språk hun snakker, jeg bare forstår hva hun sier.») Minun lapset oon syntynheet ja kasunheet täälä Ruijassa, ruijan ja suomen kielen keskelä. He oon nyt kaksikieliset raavhaat ihmiset.… Read More ›

Fortielse av kvenske kulturminner

4. desember 2014

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

I en artikkel i avisa Sagat datert fredag 5.oktober 2013 uttaler forsker Stine Barlindhaug fra forskningstjenester ved HSL-fakultetet på Universitetet i Tromsø følgende om kulturminnebevaring: ”En kombinasjon av informasjonsteknologi og eldre menneskers lokalkunnskap kan øke kunnskapen om fortidig landskapsbruk. Det viser forskning som Stine Barlindhaug fra Tromsø har gjort. Hun… Read More ›