Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere

Kunnskap og forsoning

11. mai 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Vi higer etter fakta om det som skjedde i nord under 2. verdenskrig, simpelthen fordi vi er opptatt av anerkjennelse og synliggjøring av den fantastiske innsatsen mange sto for i denne krisen fra 1940 til 1945. Da bør det ikke være mindre naturlig at vi søker sannheten om flere generasjoner… Read More ›

Tiettoo ja sovinttoo

11. mai 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Met kaippaama jatkuvasti lissää tiettoo siitä mitä pohjaisessa Ruijassa tapattui vuosina 1940-1945, simppelisti siksi koska met halluuma tunnustusta ja ette saisima näkkyyvile net fiinit tevot mitä niin monet ihmiset kuitenki tehthiin sođan aikana. Se oon siksi aivan luonolista ette met halluuma tiettäät tottuuđen kans siitä kunka minoriteettiita ja alkupöräiskansoi oon… Read More ›

Ha fokus på det kvenske

Ha fokus på det kvenske

7. mars 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Troms fylkeskommune har presentert verdens første handlingsplan for kvensk språk og kultur. Å lage handlingsplaner er de flinke til, de har jo for eksempel alt fra bibliotekplan, reindriftsplan, transportplan og plan for fysisk aktivitet. Troms fylkeskommune begynte å støtte regionale kvenske institusjoner for flere år siden, å sette det hele… Read More ›

Kvääni näkymhään arkipäivässä

Kvääni näkymhään arkipäivässä

7. mars 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

  Tromssan fylkinkomuuni oon saanu valmhiiksi mailman ensimäisen kainun kielen ja kulttuurin plaanan. Se oon seppä tekemhään plaanoi. Heilä oon esimerkiksi biblioteekkiplaana, poronhoitoplaana, transporttiplaana ja fyysisen aktiviteetin plaana. Tromssan fylkinkomuuni alkoi tukemhaan regionaalissii kväänin institusuunii jo monta vuotta aikkaa. Plaana oon luonolinen askelet etheenpäin. Staatti antoi tähään työhöön heile 300.000… Read More ›

Vi vil høre kvensk på NRK -vil NRK høre på oss?

Vi vil høre kvensk på NRK -vil NRK høre på oss?

30. januar 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

I forbindelse med at FM-nettet slukkes, skal NRK også slå av den nesten 50 år gamle Finsksendinga. Vi føler avmakt. Vi, kvener og norskfinner,  utgjør den største lyttergruppa, men har verken blitt orientert om planene eller tatt med på råd. Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto reagerer kraftig på at… Read More ›

Halloo NRK! Kuulekko sie meitä?

Halloo NRK! Kuulekko sie meitä?

30. januar 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Samala ko FM-bandin sammutethaan, NRK lopettaa kans liki 50 vuotta vanhaan suomenkielisen lähätyksen. Mitä met saattaisimma tehđä? Met, kainulaiset ja ruijansuomalaiset, olema lähätyksen kuulijat, mutta meiltä ei ole kysytty mithään. Ruijan kveeniliitto reageeraa siihen ette NRK ei ole ajatellu kainunkielissii lähätyksii ko se siirtyy DAB-teknologihaan, ja muistuttaa ette Eurupan raati… Read More ›

Selvbildet blir sterkere sammen

Selvbildet blir sterkere sammen

12. desember 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Neste år fyller Finland 100 år som en selvstendig stat. Dette skal feires hele året både i Finland og i utlandet, på mange måter. Også i Norge! I begynnelsen av jubileumsåret vil Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø, sammen med Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto, som feirer… Read More ›

Omakuva vahvistuu yhđessä

Omakuva vahvistuu yhđessä

12. desember 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Suomi täyttää ensi vuona 100 vuotta ittenäisenä valtiona. Tätä aijothaan juhliit koko vuođen sekä Suomessa ette muissa maissa monela eri tavala. Ruijassaki! Juhlavuođen alussa kaikki kainulaiset, kväänit, ruijansuomalaiset ja Norjan suomalaiset pyyđethään osalistumhaan valokuvakonkurranshiin. Teema ja motiivi oon met itte: Norjan suomalaiset, kväänit, ruijansuomalaiset, kainulaiset, suomalaisten jälkiläiset… ja kunka met… Read More ›

Endelig en målretta plan

Endelig en målretta plan

7. november 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Da statsbudsjettet ble presentert sist måned, konstaterte nestleder i Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto tørt at «disse bevilgningene ikke var noe å ta bølgen for», og viste til at posten for kvensk språk og kultur knapt var økt med noe som tilsvarer konsumprisindeksen. Det som derimot fikk kvenforbundet til… Read More ›

Viimen plaana missä oon mooli

Viimen plaana missä oon mooli

7. november 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko hallitus antoi ulos budsjettiehđotuksen viimi kuussa, Ruijan kveeniliiton varajohtaaja totesi kuivasti ette «nämät rahat ei kyllä nosta mithään paaroo kvääniitten sejassa». Se pieni lissäys mitä hallitus esittää kväänin kielele ja kulttuurille peittää justhiinsa indeksin koroituksen. Sensijhaan kveeniliitto aplodeerasi varovaisesti ko Kommunaali- ja moderniseeraamisdeparttementti oli kirjoittannu ette departtementti alkkaa syksylä… Read More ›