Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere

Ha fokus på det kvenske

Ha fokus på det kvenske

7. mars 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Troms fylkeskommune har presentert verdens første handlingsplan for kvensk språk og kultur. Å lage handlingsplaner er de flinke til, de har jo for eksempel alt fra bibliotekplan, reindriftsplan, transportplan og plan for fysisk aktivitet. Troms fylkeskommune begynte å støtte regionale kvenske institusjoner for flere år siden, å sette det hele… Read More ›

Kvääni näkymhään arkipäivässä

Kvääni näkymhään arkipäivässä

7. mars 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

  Tromssan fylkinkomuuni oon saanu valmhiiksi mailman ensimäisen kainun kielen ja kulttuurin plaanan. Se oon seppä tekemhään plaanoi. Heilä oon esimerkiksi biblioteekkiplaana, poronhoitoplaana, transporttiplaana ja fyysisen aktiviteetin plaana. Tromssan fylkinkomuuni alkoi tukemhaan regionaalissii kväänin institusuunii jo monta vuotta aikkaa. Plaana oon luonolinen askelet etheenpäin. Staatti antoi tähään työhöön heile 300.000… Read More ›

Vi vil høre kvensk på NRK -vil NRK høre på oss?

Vi vil høre kvensk på NRK -vil NRK høre på oss?

30. januar 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

I forbindelse med at FM-nettet slukkes, skal NRK også slå av den nesten 50 år gamle Finsksendinga. Vi føler avmakt. Vi, kvener og norskfinner,  utgjør den største lyttergruppa, men har verken blitt orientert om planene eller tatt med på råd. Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto reagerer kraftig på at… Read More ›

Halloo NRK! Kuulekko sie meitä?

Halloo NRK! Kuulekko sie meitä?

30. januar 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Samala ko FM-bandin sammutethaan, NRK lopettaa kans liki 50 vuotta vanhaan suomenkielisen lähätyksen. Mitä met saattaisimma tehđä? Met, kainulaiset ja ruijansuomalaiset, olema lähätyksen kuulijat, mutta meiltä ei ole kysytty mithään. Ruijan kveeniliitto reageeraa siihen ette NRK ei ole ajatellu kainunkielissii lähätyksii ko se siirtyy DAB-teknologihaan, ja muistuttaa ette Eurupan raati… Read More ›

Selvbildet blir sterkere sammen

Selvbildet blir sterkere sammen

12. desember 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Neste år fyller Finland 100 år som en selvstendig stat. Dette skal feires hele året både i Finland og i utlandet, på mange måter. Også i Norge! I begynnelsen av jubileumsåret vil Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø, sammen med Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto, som feirer… Read More ›

Omakuva vahvistuu yhđessä

Omakuva vahvistuu yhđessä

12. desember 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Suomi täyttää ensi vuona 100 vuotta ittenäisenä valtiona. Tätä aijothaan juhliit koko vuođen sekä Suomessa ette muissa maissa monela eri tavala. Ruijassaki! Juhlavuođen alussa kaikki kainulaiset, kväänit, ruijansuomalaiset ja Norjan suomalaiset pyyđethään osalistumhaan valokuvakonkurranshiin. Teema ja motiivi oon met itte: Norjan suomalaiset, kväänit, ruijansuomalaiset, kainulaiset, suomalaisten jälkiläiset… ja kunka met… Read More ›

Endelig en målretta plan

Endelig en målretta plan

7. november 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Da statsbudsjettet ble presentert sist måned, konstaterte nestleder i Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto tørt at «disse bevilgningene ikke var noe å ta bølgen for», og viste til at posten for kvensk språk og kultur knapt var økt med noe som tilsvarer konsumprisindeksen. Det som derimot fikk kvenforbundet til… Read More ›

Viimen plaana missä oon mooli

Viimen plaana missä oon mooli

7. november 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko hallitus antoi ulos budsjettiehđotuksen viimi kuussa, Ruijan kveeniliiton varajohtaaja totesi kuivasti ette «nämät rahat ei kyllä nosta mithään paaroo kvääniitten sejassa». Se pieni lissäys mitä hallitus esittää kväänin kielele ja kulttuurille peittää justhiinsa indeksin koroituksen. Sensijhaan kveeniliitto aplodeerasi varovaisesti ko Kommunaali- ja moderniseeraamisdeparttementti oli kirjoittannu ette departtementti alkkaa syksylä… Read More ›

Flere måter å lære kvensk

Flere måter å lære kvensk

2. oktober 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Det er spennende å se at det nå jobbes med å ta i bruk nye metoder for opplæring i kvensk. Kvenskopplæring og kvenskundervisning behøver nemlig ikke bare å være innføring i stavelsestrykk, kondisjonalis, lokalkasus og relative pronomen. Kvenskopplæring kan faktisk være for eksempel matematikk på kvensk. Erfaring og forskning fra… Read More ›

Monta keinoo oppiit kainuu

Monta keinoo oppiit kainuu

2. oktober 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Se oon jännittäävä nähđä kunka se nyt freistathaan ottaat esile uussii keinoi kainun kielen oppimisessa. Kainun kielen oppiminen ja opettaminen ei näjes tarvitte olla tyhä tavupainoo, kondisunaalii, paikan kaasuksii ja relatiivipronominiita. Kainun kieltä saattaa näjes oppiit esimerkiksi matematikin avula. Kanadassa oon nähty ja tutkittu ette ko oppilhaat opithaan matematikkii jollaki… Read More ›