Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere

Halloo NRK! Kuulekko sie meitä?

Halloo NRK! Kuulekko sie meitä?

30. januar 2017

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Samala ko FM-bandin sammutethaan, NRK lopettaa kans liki 50 vuotta vanhaan suomenkielisen lähätyksen. Mitä met saattaisimma tehđä? Met, kainulaiset ja ruijansuomalaiset, olema lähätyksen kuulijat, mutta meiltä ei ole kysytty mithään. Ruijan kveeniliitto reageeraa siihen ette NRK ei ole ajatellu kainunkielissii lähätyksii ko se siirtyy DAB-teknologihaan, ja muistuttaa ette Eurupan raati… Read More ›

Selvbildet blir sterkere sammen

Selvbildet blir sterkere sammen

12. desember 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Neste år fyller Finland 100 år som en selvstendig stat. Dette skal feires hele året både i Finland og i utlandet, på mange måter. Også i Norge! I begynnelsen av jubileumsåret vil Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø, sammen med Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto, som feirer… Read More ›

Omakuva vahvistuu yhđessä

Omakuva vahvistuu yhđessä

12. desember 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Suomi täyttää ensi vuona 100 vuotta ittenäisenä valtiona. Tätä aijothaan juhliit koko vuođen sekä Suomessa ette muissa maissa monela eri tavala. Ruijassaki! Juhlavuođen alussa kaikki kainulaiset, kväänit, ruijansuomalaiset ja Norjan suomalaiset pyyđethään osalistumhaan valokuvakonkurranshiin. Teema ja motiivi oon met itte: Norjan suomalaiset, kväänit, ruijansuomalaiset, kainulaiset, suomalaisten jälkiläiset… ja kunka met… Read More ›

Endelig en målretta plan

Endelig en målretta plan

7. november 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Da statsbudsjettet ble presentert sist måned, konstaterte nestleder i Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto tørt at «disse bevilgningene ikke var noe å ta bølgen for», og viste til at posten for kvensk språk og kultur knapt var økt med noe som tilsvarer konsumprisindeksen. Det som derimot fikk kvenforbundet til… Read More ›

Viimen plaana missä oon mooli

Viimen plaana missä oon mooli

7. november 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko hallitus antoi ulos budsjettiehđotuksen viimi kuussa, Ruijan kveeniliiton varajohtaaja totesi kuivasti ette «nämät rahat ei kyllä nosta mithään paaroo kvääniitten sejassa». Se pieni lissäys mitä hallitus esittää kväänin kielele ja kulttuurille peittää justhiinsa indeksin koroituksen. Sensijhaan kveeniliitto aplodeerasi varovaisesti ko Kommunaali- ja moderniseeraamisdeparttementti oli kirjoittannu ette departtementti alkkaa syksylä… Read More ›

Flere måter å lære kvensk

Flere måter å lære kvensk

2. oktober 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Det er spennende å se at det nå jobbes med å ta i bruk nye metoder for opplæring i kvensk. Kvenskopplæring og kvenskundervisning behøver nemlig ikke bare å være innføring i stavelsestrykk, kondisjonalis, lokalkasus og relative pronomen. Kvenskopplæring kan faktisk være for eksempel matematikk på kvensk. Erfaring og forskning fra… Read More ›

Monta keinoo oppiit kainuu

Monta keinoo oppiit kainuu

2. oktober 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Se oon jännittäävä nähđä kunka se nyt freistathaan ottaat esile uussii keinoi kainun kielen oppimisessa. Kainun kielen oppiminen ja opettaminen ei näjes tarvitte olla tyhä tavupainoo, kondisunaalii, paikan kaasuksii ja relatiivipronominiita. Kainun kieltä saattaa näjes oppiit esimerkiksi matematikin avula. Kanadassa oon nähty ja tutkittu ette ko oppilhaat opithaan matematikkii jollaki… Read More ›

Se kannattee tapela

Se kannattee tapela

29. august 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

  Pyssyjoven koulu nousi kuolheista viimi maanantaina ko uusi kouluvuosi alkoi, vuosi sulkemisen jälkhiin. Koulun kartano oli taas täynä iloissii oppilaita, ja hei ja heiđän vanhiimat ja koulun työntekkiijät ja politikkarit loistetthiin kilppaa auringon kans. Yksi vanhiimiista katteli ko lapset taajothiin kartanolla ja sanoi ette heilä oli kova usko tähään… Read More ›

Det hjelper å slåss

Det hjelper å slåss

29. august 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

  Etter å ha vært nedlagt i ett år, sto Børselv skole opp fra de døde ved skolestart sist mandag. Skolegården var igjen fylt av glade elever, og både elevene, foreldre, ansatte og politikere strålte om kapp med solen under gjenåpningen. Som en av foreldrene konstaterte mens barna koste seg… Read More ›

Troms FK viser vei

Troms FK viser vei

27. juni 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Endelig etter mange års kamp har vi nå fått løfter om at det skal lages en handlingsplan for styrking av kvensk språk og kultur.  Det er skuffende at det ikke er regjeringa som står bak dette, men det er gledelig at det likevel er et offentlig initiativ. Under Paaskiviikko kunngjorde… Read More ›