Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere

Tromssan fylkinkomuuni näyttää tien

Tromssan fylkinkomuuni näyttää tien

27. juni 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Monen vuođen taistelun jälkhiin met olema viimin saanheet luphauksen ette se tullee plaana kunka kainun kielen ja kulttuurin vahvistethaan.  Se oon tietenki synti ette se ei ole hallitus joka oon tämän takana mutta se oon aluksi hyvä näinki. Tämän takana oon kuitenki pulitikkerit ja viranomaiset. Fylkinraati Willy Örnebakk muisteli Paaskiviikola… Read More ›

Tuomiopäivä siirttyy

Tuomiopäivä siirttyy

30. mai 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

  Tuomiopäivän kello oon symboolinen kellotaulu minkä avula haluthaan näyttäät kunka likelä aijan loppumista eli koko mailmanloppuu ihmiskunta ellää. Kellon otetthiin käytthöön vuona 1947, kylmän sođan aikana. Silloin se meinathiin ette kello oli seittemän minuttii vaile keskiyö. Se ajatelhaan ette mitä likempänä viisarit oon keskiyötä, sitä suurempi riski oon ette… Read More ›

Dommedagen er blitt utsatt

Dommedagen er blitt utsatt

30. mai 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Dommedagsklokka er en symbolsk urskive som viser en analogi på at menneskerasen lever i en tid som er «minutter på midnatt», hvor midnatt representerer «katastrofal ødeleggelse». Første gang klokka ble stilt var i 1947, da ble den satt på 7 minutter på midnatt. Jo nærmere viserne kommer midnatt, jo større… Read More ›

Trauman häyttyy paranttaat kollektiivisesti/Traumet må behandles kollektivt

Trauman häyttyy paranttaat kollektiivisesti/Traumet må behandles kollektivt

30. april 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Vanhaa epäoikkeus särkkee kropassa: Meiltä viethiin kieli ja sen myötä sukupolviin tieto ja pörintö. Meiđät viethiin internaathiin minkä kieltä emme ymmärtänheet. Met kaipasimma kothiin mutta ko tulima kothiin, emme ymmärtänheet mitä isovanhiimat puhuthiin. Vasta ko tyskäläiset olthiin polttanheet meiđän materiaalisen kulttuuripörinön ja jälleenrakenus oli alkanu, alkoi valtio pittäät meitä arvossa.… Read More ›

Näkkyymättömät näkkyyvhiin! / La de usynlige bli synlige

Näkkyymättömät näkkyyvhiin! / La de usynlige bli synlige

4. april 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Kväänikansan päivää – Kainulaiskansan päivää vietettiin 16. marsikuuta kolmanen kerran täälä Ruijassa, etelässä ja pohjaisessa: Vesisaaressa, Porsangissa, Alattiossa, Naavuonossa, Raisissa, Kaivuonossa, Yykeänperässä, Tromssassa ja Uslussa. Parissa vuođessa tästä oon tullu koko maan tapattuma. Tänä vuona NRK kans noteerasi sen. NRK Nordnytt lähätti suoraa lähätystä Vesisaaren juhlasta ja Hilja Hurruu ja… Read More ›

Piđä oikkeen kielen suussa – Hold rett tunge i munnen

Piđä oikkeen kielen suussa – Hold rett tunge i munnen

1. februar 2016

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

  Se sanothaan ette «Piđä kielen keskelä suuta». Sillä meinathaan ette sie häyđyt konsentreerata ette et tehe erheyttä. Ko puhuma kainun kielestä, saatama sannoot ette «piđä oikkeen kielen suussa». Met emmä tieđä kunka keskelä suuta Ruijan kveeniliiton johtaajan Hilja Hurun kieli oli ko hän piti kaikkiin aikkoin ensimäisen uuđenvuođen puhheen… Read More ›

Vahvistakkaa ja lisäkkää kainun ja suomen opetusta ● Styrk og utvid kvensk- og finskfaget

Vahvistakkaa ja lisäkkää kainun ja suomen opetusta ● Styrk og utvid kvensk- og finskfaget

15. desember 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Vuona 2011  korkkeekoululektori,  tääpäivän professori Leena Niiranen kirjoitti artikkelin suomi toisena kielenä kouluainheen histooriasta ja haastheista. Artikkelin annetthiin ulos tietheelisessä aviisissa NOA – Norsk som andrespråk jota Ruijan tutkimusraati sponsaa. Artikkeli oli aktuelli koska suomenoppilaitten määrä oli vähentynny. Niiranen analyseerasi haastheita: opetuksen järjestäminen ja ette otetaan aikkaa muista ainheista, oppimateriaalin… Read More ›

La mila leve! ● Jättäkkää tervahauan rauhaan!

La mila leve! ● Jättäkkää tervahauan rauhaan!

9. november 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Mange uvitende spør seg nok hvorfor kvenene nå ser ut til å hisse seg opp over en «gammel bålplass» langt inne i Altaskogen. Men dette handler om mye mer enn bare å bevare akkurat denne gamle tjæremila. Det handler om å bli hørt. Og ikke minst handler det om å… Read More ›

Klaarit 20 seuraavaa vuotta varten – Klar for 20 nye år!

Klaarit 20 seuraavaa vuotta varten – Klar for 20 nye år!

5. oktober 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ruijan Kaiku oon kirjoittannu kainulaisten ja ruijansuomalaisten assiista 20 vuođen aijan. Met olema ylppeet siitä ette olema auttanheet kainun kieltäki etheenpäin.  Aviisin sivuila näkkyy mistä oon iloittu ja mistä itketty ja mitä voittoi ja pettymyksii oon koettu. Ja erittäinki olema ylppeet siitä ette meilä kirjoitethaan kans kainun kielelä. Aviisin tekeminen… Read More ›

Antakkaa Pyssyjoven elläät! – La Børselv leve!

Antakkaa Pyssyjoven elläät! – La Børselv leve!

31. august 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko koulut aukaisthiin augustikuun puolivälissä, Pyssyjoven koulun pihala ei ensimäistä kerttaa monheen, monheen vuotheen näkyny jännittynheitä oppilhaita.  Sen sijhaan lapset ajetthiin bussila nelje miilaa, aivan uutheen koulumailmhaan Lemmijoven komuunisentterhiin. Pyssyjokilaiset vanhiimet itkeskelhään ja muretithaan ko lapset häyđythään istuut bussissa kaksi tiimaa joka päivä. Lasten koulunkäynti oon aivan muuttunu.  Vanhiimet pöläthään… Read More ›