Meininkii | Mielipiteitä | Meninger

2017 – et samisk og kvensk festår

2017 – et samisk og kvensk festår

16. mars 2017

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. I 2017 har kvener og samer hvert sitt jubileum. Felles for jubileene er at de markerer hvordan disse to nordlige folkene gjennom å organisere seg hver på sin kant sto opp mot fornorskingen, og bidro til at norske myndigheter beveget seg bort fra assimilering og norsk enspråklighet som et… Read More ›

Hilsen på kvenfolkets dag

Hilsen på kvenfolkets dag

16. mars 2017

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. Kvenfolkets dag 16. mars markerer den første organiseringen av kvenene som gruppe da Norges Kvener – Børselv ble etablert i 1984. Drøyt tre år senere, i 1987, ble Norske Kveners Forbund stiftet, den første landsdekkende organisasjonen for kvenene for å fremme kvensk språk, kvensk kultur og kvenske rettigheter. 30… Read More ›

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

8. februar 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

  . –  Ved å skille kvensk og finsk helt fra hverandre i opplærings­sammenheng vil en kunne gi en langt mer enhetlig opplæring enn det dagens læreplan legger til rette for, mener Odd Gaare, spesialrådgiver hos Fylkesutdanningssjefen i Troms. Han mener dette også vil kunne synliggjøre kvensk som minoritetsspråk og det særskilte behovet… Read More ›

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

19. oktober 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

I dette brevet til kulturkomiteen på Stortinget, ber Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto kulturkomiteen ta opp saken med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i forbindelse med budsjettbehandlingen.   Etter 20 års arbeid med å få egnede lokaler til museet, kjøpte Vadsø kommune i 2015 det gamle NRK-bygget, med støtte… Read More ›

Histooriantiima musikin ja teatterin avula

Histooriantiima musikin ja teatterin avula

23. september 2016

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger, Reportasii | Reportasjer:

Ihmiset oon aina lähtenheet hakemhaan uutta mailmaa ja työtä pareman elämän toivossa. Ko Ruijhaan avatthiin kruuvii, tänne tuli sattoi uussii ihmissii. Suuri osa heistä jatkoi onnen hakemista Ameriikassa,  mutta monet jääthiin ja siksi monela pohjoistromssalaisela oon isoäiji eli -ämmi jokka työtelthiin Pirttavaaran kruuvissa (1898-1919). Musikkiesityksessä «Rallar og bus» muistelhaan heistä.… Read More ›

Prosjektet kvensk språkreir i barnehager – hva nå?

Prosjektet kvensk språkreir i barnehager – hva nå?

13. september 2016

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger, Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  I et åpent brev til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Kulturminister Linda Hofstad Helleland, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber Kvensk Institutt – Kainun Institutti om at språkreirprosjektet skal bli en fast ordning for barnehagebarn: «Over to år har det vært gjort en stor innsats i Porsanger kommune for… Read More ›

Tanker ved ei tjæremile

Tanker ved ei tjæremile

19. august 2016

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger, Uutissii | Uutisia | Nyheter:

. Mens talen til Olje- og energiminister Tord Lien ble sendt gjennom høytalerne og ut over den nedhugde skogen på Skillemoen, knipset jeg de aller siste bildene av den 400 år gamle tjæremila. Det kvenske kulturminnet måtte jo dokumenteres en aller siste gang før den om kort tid spises opp… Read More ›

Livet som kven i Langfjorden, del 1

Livet som kven i Langfjorden, del 1

11. mars 2016

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. Hva er egentlig en kven? Åshild Karlstrøm Rundhaug fra Langfjorden i Alta har skrevet denne teksten om hennes kvenske oppvekst på 60-tallet. Dette er den første av flere deler.   . Jeg vokste opp i en liten fjord i Finnmark på 1960-tallet. Den gangen var det veldig mange mennesker som… Read More ›

NKFs tjæremilbønn til statsråden

NKFs tjæremilbønn til statsråden

19. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. Vi ber statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, same- og minoritetspolitisk ansvarlig, om å avklare følgende: Har den Europeiske Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale og regionale minoriteter ingen betydning når et svært gammelt kulturminne tilhørende en av de nasjonale minoritetene står i fare for å ødelegges? Mer… Read More ›

Frykt eller en relevant problemstilling?

4. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Seitikentäntie, Olmmáivákkebálggis og Halvkannesmauet: Lange gatenavn er vanskelige uansett språk. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no I Kåfjord skal man nå innføre ni samiske gatenavn, blant annet Olmmáivákkebálggis, Áhkkavággebálggis, Jonserkebálggis og Huortnasbálggis, og fire kvenske: Sisä-Nuoras, Pellikäntie, Seitikentäntie og Viikka. I debatten har det blitt pekt på at slike navn er lange og… Read More ›