Meininkii | Mielipiteitä | Meninger

Frykt eller en relevant problemstilling?

4. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Seitikentäntie, Olmmáivákkebálggis og Halvkannesmauet: Lange gatenavn er vanskelige uansett språk. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no I Kåfjord skal man nå innføre ni samiske gatenavn, blant annet Olmmáivákkebálggis, Áhkkavággebálggis, Jonserkebálggis og Huortnasbálggis, og fire kvenske: Sisä-Nuoras, Pellikäntie, Seitikentäntie og Viikka. I debatten har det blitt pekt på at slike navn er lange og… Read More ›

Eesvastaus Pyssyjoven koulusta kuuluu monele

Eesvastaus Pyssyjoven koulusta kuuluu monele

3. februar 2016

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

    Mie olin Pyssyjovessa kaksi kuukautta syksynä 2014; se oli ennen ko päätethiin panna alas Pyssyjoven koulun. Muistan kunka kaikki pöläthiin siitä asiasta; lapset, raavhaat ja pansiunistit. Tämä pölkö oli niin ko musta pilvi kylän yli. Sitte desemberikuussa tuli se päätös, ette jo 1. januarikuuta piti panna alas koulun.… Read More ›

Uuenvuuen saarna 2016 ● Nyttårstale 2016

Uuenvuuen saarna 2016 ● Nyttårstale 2016

15. januar 2016

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

  Av Hilja Huru i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto   Rakas kainulaiset! Viimi vuosi oli aktiivinen, jännittäävä ja monipuolinen. Met tappelimma ja saima sekä voittoja ette pettymyksiä. Se oli iso pettymys ko hallitus ei halluu ette kväänin kielen nostethaan ylemälle tasale Europan kielisjartterissa, vaikka vaatimus oon saanu tavustale… Read More ›

– Skoleeier må være sitt ansvar bevisst!

– Skoleeier må være sitt ansvar bevisst!

6. januar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Av Pål Vegard Eriksen, Daglig leder Halti kvenkultursenter I høst kunne Northern research institute (Norut) presentere rapporten «Kartlegging av frafall fra finsk som andrespråk». Denne ble utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet med utgangspunkt i en negativ elevtallsutvikling i det nevnte faget. De siste ti årene er elevtallet nesten halvert, derfor… Read More ›

Joulupreivi – julebrev fra Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

24. desember 2015

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Også 2015 har bydd på både oppturer og nedturer for kvenene. Vi har fått framgang i en del viktige saker, i andre saker har vi mer stått på stedet hvil, mens vi vel også har opplevd ”et skritt tilbake” i noen saker. For Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto er det handlingsprogrammet… Read More ›

– Er det helt greit at et av de eldste kvenske kulturminnene blir ødelagt uten at kvenene blir konsultert eller hørt?

– Er det helt greit at et av de eldste kvenske kulturminnene blir ødelagt uten at kvenene blir konsultert eller hørt?

18. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

15. desember mottok Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto brev fra Olje- og Energidepartementet (OED) i klagesaken rundt tjæremila i Alta, som Statnett vil ødelegge til sommeren. Vedtak om ødeleggelse er gjort av NVE etter en lengre konsesjonsbehandling, først med ett vedtak 2. mai 2012 og ett 30.juni 2015. I… Read More ›

Tavarat saađhaan ihmiset puhumhaan

Tavarat saađhaan ihmiset puhumhaan

14. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Ihmiset tuođhaan esile kainulaista identiteettiä ja ommii kainulaissii juurii kainunkielisten kielitavaroitten avula. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no T-paittoi, lakkii, brodeerattui taului, plakaattii. Paikannimikylttii, raamatunlauseita, tärkkeitä sannoi. Kirjoi, filmii, viideoita, ceedeitä ja deeveedeitä. – Tämmöiset tavarat oon meile tärkkeet ko met kommuniseeraama muitten kanssa. Sanoma niitä kielitavaroiksi. Niitten avula saatama vahvistaat ommaa identiteettii… Read More ›

Tjæremilesaken i Alta: Askeladdens kamp mot trollet med ni hoder

Tjæremilesaken i Alta: Askeladdens kamp mot trollet med ni hoder

4. desember 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

    Til iFinnmark tidligere i høst karakteriserte leder av Alta Kvenforening det som «på grensen til ondskapsfullt» at det gjennom Statnetts utbygging av kraftnettverket ødelegges et kvensk kulturminne som er datert til å være minst 300 år – og som anslås til å trolig være nærmere 400 år ut… Read More ›

Lissää hunteerauksii kväänin kielen oppimisesta

Lissää hunteerauksii kväänin kielen oppimisesta

11. november 2015

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Ensimäinen asia, jokka mie huomasin ko mie aloin puhuhaan kväänii oli, ette se oli hankalaa siinä paikassa, missä mie olen kasunu ylös ja missä sukulaiset ja muut oon harjantunheita siihen, ette  mie en saattanu kieltä. Se oon vaikkee muuttaat sen ko toinen oon puhunu toista kieltä jo parikymmentä vuotta sinun… Read More ›

– Mange hevder folket mitt ikke eksisterer

– Mange hevder folket mitt ikke eksisterer

16. oktober 2015

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

«Er dere noen slags kvener!?»  skal ha blitt sagt i harnisk  i et komitemøte i regi av Sametinget nylig. Det har sjokkert mange, spesielt at slikt forekommer i en saklig debatt. Nordkalottfolket sa i sin pressemelding: «på en måte er det fint at denne type holdninger blir røyket ut, vi… Read More ›