Kronerulling for kvensk animasjonsfilm

Kronerulling for kvensk animasjonsfilm

25. mars 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Filmskaper Anstein Mikkelsen går nye veier for å finansiere sitt nye prosjekt Pikku maailma, en kvensk animasjonsfilm for barn med utgangspunkt i Agnes Eriksens barnebøker. – Jeg har aldri prøvd noe slikt før, men hadde hørt snakk om noe som kalles crowdfunding, kronerulling, og tenkte at det var verdt et… Read More ›

Kainulainen ritari!

Kainulainen ritari!

24. mars 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

16. marsikuuta 2015. Justhiinsa 31 vuotta aikkaa hän oli myötä perustamassa maailman ensimäistä kainulaisseuraa, Pyssyjoven kainulaisseuraa. Ja nyt samana päivänä hänet lyöthiin kuninkhaaliseksi Pyhän Olaavin ensimäisen klassin ritariksi sen tähđen ko hän oon työtely kainun kielen ja kulttuurin etheen. Aaroninjussan Terjestä oon pitäny kainulaisten assiita esilä yli kolmekymmentä vuotta. Hänen… Read More ›

«Ren finsk» fins ikke

«Ren finsk» fins ikke

9. mars 2015

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Den som ikke kjenner finske dialekter eller språkhistorie, vil tro at kvenske ord som klinger litt skandinavisk, er dårlig språk eller norske låneord. Men slik er det absolutt ikke. Det såkalte «ren finsk» er en illusjon.  Finske dialekter er fulle av låneord. Også det språket, som i den kvenske diskusjonen… Read More ›

Terje Aronsen utnevnt til ridder

Terje Aronsen utnevnt til ridder

4. mars 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  H.M. Kongen har utnevnt undervisningsleder Terje Aronsen fra Børselv til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Kvensk institutt i Børselv, på Kvenfolkets dag mandag 16.… Read More ›

Påstår det vil være et tilbakeslag å løfte kvensk

Påstår det vil være et tilbakeslag å løfte kvensk

26. februar 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Kvenlandsforbundet, med Bjørnar Seppola i spissen, mener at å løfte kvensk til nivå 3, vil være et «alvorlig tilbakeslag for gjenreisning av kvensk/finsk språk i Norge». – Hvis kvensk skal få prioritet foran finsk kan dette i verste fall få store negative konsekvenser for kvenske elever i norsk skole, hevder… Read More ›

Liian hajahlaan että saapi jotaki aikhaan?

Liian hajahlaan että saapi jotaki aikhaan?

23. februar 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko kveenilä on ollu vaatimukset resursista ja avusta kulttuuri- ja kielitoimhiin niin esivallat on monet kerrat syyttänheet sitä että: «Kveenit on niin hajahlaan, Ei net ittekhään saata tulla yksimielisyytheen mitä net meinaava, kunka met sitte saatama tietää, mikkä toimet meän häätys tukea?» No nyt oon departementti saanu uuet tekosyyt ja… Read More ›

Ber Europarådet om hjelp til å redde skolen i Børselv

Ber Europarådet om hjelp til å redde skolen i Børselv

19. februar 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Norske Kveners Forbund er svært bekymret for innvirkningen en nedleggelse av Børselv Skole og DPS i Lakselv vil ha for kvenene, og ber Europarådet om hjelp. Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto frykter for konsekvensene de vedtatte nedleggelsene av Børselv skole og Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) i Lakselv vil få… Read More ›

KrF oppfordrer kommunalministeren til heving av kvensk

KrF oppfordrer kommunalministeren til heving av kvensk

18. februar 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

– Det kvenske språket er i en veldig sårbar situasjon og språkbærerne blir stadig færre. Vi må handle raskt om vi ønsker å holde språket i live, sier stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF) i en pressemelding.  Denne uken har stortingsrepresentanten fra Kristelig Folkeparti oppfordret kommunalministeren til å flytte det økonomiske… Read More ›

Mållaget støtter oppgradering av kvensk

Mållaget støtter oppgradering av kvensk

6. februar 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Styret i Noregs Mållag støtter ei oppgradering av kvensk språk fra nivå to til nivå tre i den Europeiske Minoritetsspråkspakta.  –Som den største språkorganisasjonen i landet, vil Noregs Mållag at også denne delen av språkmangfaldet i Noreg skal haldast i hevd. Brukarane av kvensk har gjennom tida vore utsette for… Read More ›

Kväänin eli kainun kieli ja kulttuuri saapi kuurttoo

Kväänin eli kainun kieli ja kulttuuri saapi kuurttoo

30. januar 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

– Hallitus halluu nostaat ylös kväänin eli kainun kielen ja kulttuurin. Siksi met kuuroma prošektiita jokka elästytethään kväänin kieltä, piđethään vaarin kulttuuritradišuuniista ja muistelhaan kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurista, sannoo staatinsekretääri Anne Karin Olli.   Kuurttoo annethaan uuđesta kväänin kielen ja kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurin kuurtopostista. Omasvuonon kielisentteri ja Haltiin kväänisentteri saađhaan toimii varten 650… Read More ›