Krever videre drift av skolen i Børselv

Krever videre drift av skolen i Børselv

9. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  Landsstyret i Norsk Målungdom krever at kommunestyret i Porsanger sikrer videre drift av Børselv skole og Solbrått Aldershjem. – Skolen og aldershjemmet  i Børselv i Porsanger er truet av nedleggelse. Disse institusjonene tilhører et unikt miljø der kvensk språk har mulighet til å vokse seg sterkere, de er derfor… Read More ›

La mila leve! ● Jättäkkää tervahauan rauhaan!

La mila leve! ● Jättäkkää tervahauan rauhaan!

9. november 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Mange uvitende spør seg nok hvorfor kvenene nå ser ut til å hisse seg opp over en «gammel bålplass» langt inne i Altaskogen. Men dette handler om mye mer enn bare å bevare akkurat denne gamle tjæremila. Det handler om å bli hørt. Og ikke minst handler det om å… Read More ›

Samler ungdommen

8. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri og ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret inviterer kvensk ungdom i Norge og ungdommer fra Tornedalen til en felles ungdomsleir i Tromsø. Ungdomsleiren er en del av Halti kvenkultursenters prosjekt «På tvers av landegrensene». – Prosjektet har fokus på barn og unge og skal være et framtidsrettet tiltak for… Read More ›

Bekken renner igjen

Bekken renner igjen

7. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Vannet strømmer igjen i badstubekken, men folk jubler ikke uten forbehold. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no Etter mildværet og store nedbørsmengder i månedskiftet oktober-november er  bekken  ved badstua på nordspissen av Tromsøya igjen full av vann.  Det fosser godt og det tar ikke lang tid å fylle ei bøtte. Badstubrukere som Ruijan… Read More ›

Opplyste om tjæremila

Opplyste om tjæremila

6. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

NVE valgte å følge Alta kommunes ønske om å plassere transformatorstasjonen i området der tjæremila ligger.  Heidi Nilima Monsen heidi@ruijan-kaiku.no Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, ønsket Statnett egentlig å plassere stasjonen lengre fra fjellfoten på Skillemoen, men at det var Alta kommune som ønsket å flytte transformatorstasjonen dit tjæremila… Read More ›

– Nå ønsker vi gode søknader!

– Nå ønsker vi gode søknader!

5. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  Har du gode ideer til tiltak for kvensk språk og kultur? Da bør du kjenne din besøkelsestid og søke! Søknadsfristen er 15. november. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no Regjeringen har økt tilskuddsposten til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur til 4,7 millioner kroner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut om lag 2,5… Read More ›

Kvenmuseet har byttet navn

Kvenmuseet har byttet navn

4. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Styret i Varanger museum har nå vedtatt  å endre navnet på kvenmuseet i Vadsø til Ruija museum. Avdelingen het tidligere Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum. Saken ble avgjort mandag, og vedtaket gikk igjennom mot to stemmer. Navnet skal ha et forklarende tillegg «kvensk/norskfinsk museum», eventuelt «kvensk/norskfinsk museum i Vadsø» i sammenhenger der dette anses… Read More ›

– Utgravning er viktig dokumentasjon

– Utgravning er viktig dokumentasjon

4. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  – Utgravingen anses som bevaring gjennom dokumentasjon. Denne formen for bevaring er et alternativ til ikke å gjøre inngrep i kulturminnet. Dersom den ikke hadde blitt gravd ut, ville man ikke sikret den samme kunnskapen som vi har i dag, skriver Finnmark Fylkeskommune i en pressemelding. De presiserer at tjæremila… Read More ›

– Ta vare på kvenske/norskfinske kulturminner!

– Ta vare på kvenske/norskfinske kulturminner!

2. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  – Det er ikke en holdbar situasjon at kvenske/norskfinske kulturminner faller mellom to stoler, sier styret i Varanger Museum. Heidi Nilima Monsen heidi@ruijan-kaiku.no – Den pågående saken om et kulturminne i form av en tjæremile knyttet til den tidligste kvenske/norskfinske bosetningen i Alta, understreker behovet for en politikk for… Read More ›

«La mila leve»

«La mila leve»

2. november 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Det er nå startet opp en aksjonside på facebook som heter «La mila leve», til støtte for bevaring av den trua tjæremila på Skillemoen. – La tjæremila på Skillemoen i fred! En gigantisk trafostasjonen på Skillemoen i Alta, i tilknytning til den nye 420kv-kraftledninga fra Balsfjord til Skaidi, skal legges… Read More ›