Samler de kvenske filmene

Samler de kvenske filmene

13. april 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Filmskaper Anstein Mikkelsen har samlet og gjort sine kvenske filmprosjekter lett tilgjengelig på nett. Produksjonsselskapet Sivet AS har nå lansert en egen nettside viet til kvenske filmer og filmprosjekter. – Dette er en hyllest til kvensk språk og kulturs lange tradisjoner i Norge og på Nordkalotten. Gjennom mer enn 20… Read More ›

Vil ha kvenmuseum i NRK-bygg

Vil ha kvenmuseum i NRK-bygg

26. mars 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

NRKs gamle lokaler i Vadsø er perfekt egnet til kvenmuseum, mener museumsdirektør Frans-Arne Stylegar. Nå håper han lokalpolitikerne kjenner sin besøkelsestid. NRK-bygget i Vadsø er nå lagt åpent ut for salg, og Vadsø kommune skal på kommunestyremøtet 7. mai avgjøre om de skal kjøpe bygget og la Ruija kvenmuseum flytte… Read More ›

Vurderer ikke heving av kvensk

Vurderer ikke heving av kvensk

26. mars 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier det foreløpig er for tidlig å si om det kan bli aktuelt å utvide de folkerettslige forpliktelsene overfor kvensk. – Hvis vi skal innlemme kvensk i del III i språkpakten, vil det kreve språkkompetanse på en rekke samfunnsområder. Da er det også nødvendig… Read More ›

Kronerulling for kvensk animasjonsfilm

Kronerulling for kvensk animasjonsfilm

25. mars 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Filmskaper Anstein Mikkelsen går nye veier for å finansiere sitt nye prosjekt Pikku maailma, en kvensk animasjonsfilm for barn med utgangspunkt i Agnes Eriksens barnebøker. – Jeg har aldri prøvd noe slikt før, men hadde hørt snakk om noe som kalles crowdfunding, kronerulling, og tenkte at det var verdt et… Read More ›

Kainulainen ritari!

Kainulainen ritari!

24. mars 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

16. marsikuuta 2015. Justhiinsa 31 vuotta aikkaa hän oli myötä perustamassa maailman ensimäistä kainulaisseuraa, Pyssyjoven kainulaisseuraa. Ja nyt samana päivänä hänet lyöthiin kuninkhaaliseksi Pyhän Olaavin ensimäisen klassin ritariksi sen tähđen ko hän oon työtely kainun kielen ja kulttuurin etheen. Aaroninjussan Terjestä oon pitäny kainulaisten assiita esilä yli kolmekymmentä vuotta. Hänen… Read More ›

«Ren finsk» fins ikke

«Ren finsk» fins ikke

9. mars 2015

Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Den som ikke kjenner finske dialekter eller språkhistorie, vil tro at kvenske ord som klinger litt skandinavisk, er dårlig språk eller norske låneord. Men slik er det absolutt ikke. Det såkalte «ren finsk» er en illusjon.  Finske dialekter er fulle av låneord. Også det språket, som i den kvenske diskusjonen… Read More ›

Terje Aronsen utnevnt til ridder

Terje Aronsen utnevnt til ridder

4. mars 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

  H.M. Kongen har utnevnt undervisningsleder Terje Aronsen fra Børselv til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Kvensk institutt i Børselv, på Kvenfolkets dag mandag 16.… Read More ›

Påstår det vil være et tilbakeslag å løfte kvensk

Påstår det vil være et tilbakeslag å løfte kvensk

26. februar 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Kvenlandsforbundet, med Bjørnar Seppola i spissen, mener at å løfte kvensk til nivå 3, vil være et «alvorlig tilbakeslag for gjenreisning av kvensk/finsk språk i Norge». – Hvis kvensk skal få prioritet foran finsk kan dette i verste fall få store negative konsekvenser for kvenske elever i norsk skole, hevder… Read More ›

Liian hajahlaan että saapi jotaki aikhaan?

Liian hajahlaan että saapi jotaki aikhaan?

23. februar 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko kveenilä on ollu vaatimukset resursista ja avusta kulttuuri- ja kielitoimhiin niin esivallat on monet kerrat syyttänheet sitä että: «Kveenit on niin hajahlaan, Ei net ittekhään saata tulla yksimielisyytheen mitä net meinaava, kunka met sitte saatama tietää, mikkä toimet meän häätys tukea?» No nyt oon departementti saanu uuet tekosyyt ja… Read More ›

Ber Europarådet om hjelp til å redde skolen i Børselv

Ber Europarådet om hjelp til å redde skolen i Børselv

19. februar 2015

Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Norske Kveners Forbund er svært bekymret for innvirkningen en nedleggelse av Børselv Skole og DPS i Lakselv vil ha for kvenene, og ber Europarådet om hjelp. Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto frykter for konsekvensene de vedtatte nedleggelsene av Børselv skole og Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) i Lakselv vil få… Read More ›